Thiếc cuộn Heesung ALMIT 3%Ag HSE02-LFM48-SR38-0.8MM – Hàn Quốc

Thiếc cuộn Hàn Quốc Heesung ALMIT SR34 SUPER 0.8mm

(+84) 966 035 111 Zalo
Danh mục: Từ khóa: